Dobro došli na stranice Obrtničke komore Međimurja

Posjetite Međunarodni obrtnički sajam u Münchenu

IHM 2020Obavještavamo obrtnike da Obrtnička komora Koprivničko-križevačke županije organizira posjet jednom od najvažnijih sajmova u Europi, Međunarodnom obrtničkom sajmu u Münchenu od 12.-14. ožujka 2020.g.

Cijena aranžmana iznosi 1.335,00 kuna, a prijave su najkasnije do 30.siječnja 2020.

Program puta i detaljnije informacije pogledajte ovdje. Obavijest za "paušaliste" - obveze podnošenja PO-SD obrasca do 15. siječnja

paušalistiPaušalni obrtnik nije obvezan voditi poslovne knjige, već knjigu prometa na obrascu KPR koji je temelj za obračun PO-SD obrasca. U KPR obrazac se upisuju svi računi – gotovinski i bezgotovinski. Obrazac PO-SD je dokument na temelju kojeg Porezna uprava utvrđuje godišnju obvezu paušalnog poreza za iduću godinu. Ta obveza se utvrđuje prema ostvarenom prometu u protekloj godini iskazanom na PO-SD obrascu. PO-SD obrazac podnosi se nadležnoj ispostavi Porezne uprave u papirnatom obliku ili elektronski putem e-porezne najkasnije do 15. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu, prema podacima o ostvarenim primicima iz obrasca KPR. Nakon zaprimljenog PO-SD obrasca Porezna uprava usklađuje podatke o iskazanim primicima s uplatama na žiro-računu obrta te obavlja provjeru je li obrtnik ostvario veće ili manje primitke od onih koji su predviđeni ili utvrđeni prethodnim poreznim rješenjem (s obzirom na 5 razina utvrđivanja godišnjeg paušalnog poreza).

Porezne promjene od 1. siječnja 2020.

prazni džepoviS početkom 2020. su u okviru 4. kruga poreznog rasterećenja započele bitne porezne promjene....

Porez na dodanu vrijednost (PDV)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost

• zadržana opća stopa od 25%
• proširen obuhvat stope od 13%
o za nositelje fonogramskih prava
o za pripremanje i usluživanja jela i slastica u i izvan ugostiteljskog objekta prema posebnom propisu čime su obuhvaćeni i catering objekti, te objekti jednostavnih usluga (klupa, štand, kolica i sl.),
Više...

Nove osnovice za obračun doprinosa za obvezna osiguranja 2020. godine

nove osnoviceMinistar financija donio je Naredbu o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2020. g. (Narodne novine 125/2019 ).
Sve mjesečne i godišnje osnovice u sustavu obveznih doprinosa za 2020. godinu ovise o prosječnom iznosu mjesečne plaće (bruto) isplaćene po jednom zaposlenom kod pravnih osoba u Republici Hrvatskoj u razdoblju siječanj kolovoz 2019. godine, koja iznosi 8.742,00 kn prema objavi Državnog zavoda za statistiku.

Nove osnovice za obračun doprinosa za obvezna osiguranja 2020. godine pogledajte ovdje.

Novi uvjeti za pristupanje polaganju majstorskog ispita

majstorski ispiti - brošure 2019Obrtnička komora Međimurske županije će i u 2020. godini organizirati i provoditi majstorske ispite u četiri ispitna roka, u veljači, svibnju, rujnu i prosincu, no od slijedeće godine po novim uvjetima određenima Izmjenama i dopunama Zakona o obrtu koje je Hrvatski sabor usvojio 13. prosinca 2019., a koje na snagu stupaju 1. siječnja 2020. godine.

Uvjeti za pristupanje majstorskom ispitu bit će sljedeći:

• Majstorskom ispitu mogu pristupiti osobe koje nakon položenog naučničkog ispita imaju najmanje dvije godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit.

Više...

«Početak«12345678910»Kraj»

Stranica 3 od 112