Dobro došli na stranice Obrtničke komore Međimurja

Godišnji obračun poslovanja obrtnika i slobodnih zanimanja - obveznika poreza na dohodak za 2020. godinu

nove osnoviceSamostalne djelatnosti obveznici poreza na dohodak, za utvrđivanje primitaka i izdataka, primjenu poreznih olakšica te oporezivanje dohotka za 2020. godinu primjenjuju se odredbe slijedećih poreznih propisa: Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 115/16, - 32/20), Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 10/17, - 74/20), Zakona o porezu na dobit (Nar. nov., br. 177/04, - 32/20), Zakon o PDV-u (Nar. nov., br. 73/13, - 121/19). 

Osim navedenih propisa, Ministarstvo financija svake godine izdaje i „Uputu o sastavljanju i podnošenju godišnje porezne prijave obveznika poreza na dohodak i obračunavanje godišnjeg poreza na dohodak". Za prijavu dohotka za 2020. godinu može se koristiti Uputa za 2019. godine (MF KLASA: 410-01/20-01/122, od 18. svibnja 2020. godine).

Svi porezni obveznici koji imaju obvezu podnošenja godišnje porezne prijave (Obrazac DOH​) za 2020. mogu ga podnijeti putem sustava ePorezna​ odnosno nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema prebivalištu odnosno uobičajenom boravištu najkasnije do 1. ožujka 2021. (ponedjeljak).


Dadilje osnovale sekciju pri Hrvatskoj obrtničkoj komori: „Želimo bolje uvjete rada za našu struku“

dadiljaObavljanje djelatnosti dadilje prvi puta je regulirano 2013. godine, kada je stupio na snagu Zakon o dadiljama.

Njime je dana mogućnost dadiljama da po propisanim uvjetima legalno čuvaju djecu.  Prema tom Zakonu, djelatnost dadilje obuhvaća čuvanje, brigu i skrb za djecu u dobi do 14 godina u stambenom prostoru dadilje ili poslovnom prostoru koji služi za obavljanje djelatnosti dadilje ili u stambenom prostoru roditelja.


Detalji

Jednostavnija prijava poreza na dohodak uz kalkulativne obrasce Hrvatske obrtničke komore

porezi 2018Hrvatska obrtnička komora i ove je godine pripremila za vas kalkulativni obrazac DOH koji možete preuzeti u excel formatu.

Podsjećamo, obrazac DOH potrebno je predati sa pripadajućim prilozima (P-PPI, DI, TZ-1 ukoliko ste obveznik) najkasnije do 01. ožujka 2021. godine u nadležnu ispostavu Porezne uprave prema prebivalištu odnosno uobičajenom boravištu, a s danom podnošenja potrebno je uplatiti i eventualnu razliku poreza na dohodak po godišnjem obračunu.

Preuzimanje obrazaca

Hrvatska obrtnička komora zatražila obustavu ovrha za obrtnike kojima je onemogućen rad te produljenje roka za nadoknadu fiksnih troškova

OvrhaZbog zabrane obavljanja djelatnosti obrtnici nemaju prihoda ni sredstava za podmirenje fiksnih troškova

Hrvatska obrtnička komora izrazila je zadovoljstvo uvažavanjem njihovih zahtjeva za izmjenu modaliteta nadoknade fiksnih troškova obrtnicima koji će se primjenjivati za mjesec siječanj.

No, upozoravaju kako zbog nelikvidnosti uzrokovane zabranom obavljanja djelatnosti obrtnici ne mogu ostvariti prihode, a samim time nemaju mogućnost koristiti postojeću mjeru za nadoknadu fiksnih troškova za mjesec prosinac. Zadnji rok predaje za nadoknadu fiksnih troškova je 15. veljače, a Hrvatska obrtnička komora zatražila je od Ministarstva financija da se taj rok produlji do 15. ožujka jer je još uvijek na snazi Odluka o zabrani rada pojedinih djelatnosti te oni ne ostvaraju prihode kojima bi mogli podmiriti troškove za mjesec prosinac.
Više...

Međimurski obrtnici pomažu obrtnicima stradalima u potresu

Pomoć za Petrinju - UOMŽČlanovi Udruženja obrtnika Međimurske županije i Ceha graditeljstva, uključili su se u akciju pomoći potresom pogođenih područja. Osigurali su 48 paleta građevinskog materijala - cigli i crijepova, koji će uvelike pomoći u obnovi oštećenih kuća. Građevinski materijal namijenjen je području grada Petrinje, kamo je otpremljen u dva šlepera. Prijevoz jednim kamionom osiguran je besplatno zahvaljujući "Kol-transportu", a drugi je plaćen. Međimurski obrtnici udružili su tako snage i pokazali solidarnost s područjima koja su pretrpjela ogromnu štetu nakon potresa 28. i 29. prosinca 2020.

- Zahvaljujemo se svim obrtnicima koji su sudjelovali u donaciji materijala - njihova je poruka.

«Početak«12345678910»Kraj»

Stranica 9 od 149