Dobro došli na stranice Obrtničke komore Međimurja

Program kreditiranja za gospodarski oporavak i razvitak Model A+

Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) objavila je Program kreditiranja za
gospodarski oporavak i razvitak prema kojem će krediti poduzetnicima biti dostupni po
izmijenjenom programu kreditiranja Modelu A koji je završen 31.12.2010. Dosada su se po
Modelu A davali krediti za obrta sredstva, a sada će se moći koristiti i za investicije.
Izmijenjenim Modelom A+ povećava se i postotak iznosa kredita koji poduzetnici
mogu iskoristiti za plaćanje dospjelih obveza sa 20% na 40%, te se olakšavaju financijski
preduvjeti za potencijalne korisnike kredita. Krediti će se davati na rok otplate od tri godine
uključujući i godinu dana počeka, a uz mogućnost otplate na rate daje se i mogućnost
jednokratne otplate. Promjene su usmjerene i u smanjenje kamate na kreditne stope i kroz
smanjenje kamate na HBOR-ov udio u kreditu s 3,8 na 2,8%.
Procijenjeni iznos za kreditiranje po dorađenom Modelu A+ je oko 1,1 milijardu kuna
za što će HBOR i banke sklopiti ili dopuniti ugovor o klupskom kreditu.
Program A+ je na snazi do iskorištenja raspoloživih sredstava, a najduže do
31.12.2011. godine. Detalje potražite na www.hbor.hr .
hbor-logoHrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) objavila je Program kreditiranja za gospodarski oporavak i razvitak prema kojem će krediti poduzetnicima biti dostupni poizmijenjenom programu kreditiranja Modelu A koji je završen 31.12.2010. Dosada su se po Modelu A davali krediti za obrta sredstva, a sada će se moći koristiti i za investicije. I zmijenjenim Modelom A+ povećava se i postotak iznosa kredita koji poduzetnicimogu iskoristiti za plaćanje dospjelih obveza sa 20% na 40%, te se olakšavaju financijski preduvjeti za potencijalne korisnike kredita. Krediti će se davati na rok otplate od tri godineu ključujući i godinu dana počeka, a uz mogućnost otplate na rate daje se i mogućnostjednokratne otplate. Promjene su usmjerene i u smanjenje kamate na kreditne stope i krozsmanjenje kamate na HBOR-ov udio u kreditu s 3,8 na 2,8%. Procijenjeni iznos za kreditiranje po dorađenom Modelu A+ je oko 1,1 milijardu kuna za što će HBOR i banke sklopiti ili dopuniti ugovor o klupskom kreditu. Program A+ je na snazi do iskorištenja raspoloživih sredstava, a najduže do 31.12.2011. godine. Detalje potražite na www.hbor.hr

Potpisan Sporazum o sufinanciranju nastupa na sajmovima u 2011.-oj godini

Potpisivanje_Sporazuma_o_sufinanciranju_nastupa_na_sajmovima_2011Međimurski župan Ivan Perhoč i predsjednik Obrtničke komore Međimurske županije Slavko Faltak danas su potpisali Sporazum o sufinanciranju projekata i aktivnosti Obrtničke komore u 2011.-oj godini, čime se već treću godinu za redom međimurskim obrtnicima daje prilika da po vrlo povoljnim uvjetima promoviraju svoje proizvode i djelatnosti na sajmovima i manifestacijama u zemlji i inozemstvu. Ukupni iznos s kojim će Međimurska županija sudjelovati u sufinanciranju aktivnosti iznosi 70.000,00 kn, a sredstva su osigurana u Proračunu Međimurske županije za 2011. godinu, u stavci Programa promotivnih aktivnosti gospodarstva, pa je uz početno sufinanciranje od 50% od strane Hrvatske obrtničke komore, obrtnicima omogućeno da  primjerice na sajmovima u Virovitici, Zagrebu, Mostaru, Gudovcu, Puli, Splitu i Križevcima nastupe besplatno.

 

Više...

Predsjednik Josipović upoznat s problemima obrtnika

Predsjednik Republike Hrvatske, dr.sc. Ivo Josipović u srijedu, 26.siječnja boravio je
u Međimurskoj županiji gdje je sa županijskim čelništvom razgovarao o stanju građevinske
industrije, suradnji sa susjednim regijama u Sloveniji i Mađarskoj te velikim investicijskim
projektima u Republici Hrvatskoj.
Predsjednik Josipović se susreo i s gospodarstvenicima Međimurske županije koji su
iznijeli svoje probleme i vizije , te se požalili da ih Vlada nije uključila u niti jedan od 33
velikih investicijskih projekata. Predsjednik Obrtničke komore Međimurske županije Slavko
Faltak istaknuo je niz problema koji muče hrvatske obrtnike, ali ih nitko efikasno ne otklanja.
Nadovezujući se na slogan predsjednika Josipovića «nova pravednost», Faltak je ukazao na
nepravednosti, odnosno zakonske odredbe koje obrtnike stavljaju u neravnopravan položaj s
drugim gospodarskim subjektima (prije svega s d.o.o.) čime se na indirektan način, uz recesiji
kao direktan, uništava hrvatsko obrtništvo, a rezultat čega je blizu 20.000 zatvorenih obrta
u Republici Hrvatskoj u posljednje dvije godine. Zato je predsjednik Faltak, predsjedniku
Josipoviću u duhu nove pravednosti predložio ukidanje stavka 4.članka 2. Zakona o porezu
na dobit, te da se obrtnici tretiraju kao gospodarski subjekti i na određeni način se odredi limit
njihove odgovornosti za poslovanje, kao što je to kod d.o.o.. Svoje prijedloge, predsjednik
Faltak, predsjedniku Josipoviću predao je i u pisanom obliku.
Sumirajući dojmove sa sastanka s gospodarstvenicima, predsjednik Josipović je
odgovorio kako je vidljivo da je kriza i tu uzela svoj danak i da su se neki bolje snašli, a neki
lošije. Ima podataka koji ohrabruju, a to je veći izvoz od uvoza (20 posto), no s druge strane
porasla je nezaposlenost i to nije dobro, ocijenio je predsjednik Josipović.

Predsjednik_Josipovi_upoznat_s_problemima_obrtnikaPredsjednik Republike Hrvatske, dr.sc. Ivo Josipović u srijedu, 26.siječnja boravio je u Međimurskoj županiji gdje je sa županijskim čelništvom razgovarao o stanju građevinske industrije, suradnji sa susjednim regijama u Sloveniji i Mađarskoj te velikim investicijskimprojektima u Republici Hrvatskoj.

Predsjednik Josipović se susreo i s gospodarstvenicima Međimurske županije koji su iznijeli svoje probleme i vizije , te se požalili da ih Vlada nije uključila u niti jedan od 33 velikih investicijskih projekata. Predsjednik Obrtničke komore Međimurske županije Slavko Faltak istaknuo je niz problema koji muče hrvatske obrtnike, ali ih nitko efikasno ne otklanja.

Više...

Obrtnici Međimurja na sajmu u Virovitici

Na 16. međunarodnom sajmu gospodarstva, obrtništva i poljoprivrede - «VIROEXPO
2011.» koji se od 21.-23. siječnja 2011. održavao u Virovitici nastupilo je i četvero međimurskih
obrtnika okupljenih na zajedničkom izložbenom prostoru Obrtničke komore Međimurske županije i
Međimurske županije.
Posjetitelji su na ovogodišnjem sajmu mogli vidjeti zajednički izložbeni prostor
Obrtničke komore Međimurske županije i Međimurske županije veličine 30 četvornih metara na kojem
su svoje proizvode predstavili «Mokri suveniri» iz Palovca,“Alatnica Pahek” iz
Čakovca, “MONIKA” radionica za izradu domaćih kolača iz Ivanovca i “Sandukar - drvna
galanterija i pilana” iz Totovca. Obrtnicima su se na zajedničkom prostoru pridružili i Turistička
zajednica Međimurske županije i Turistički klaster «Sve se tu najde med Murom i Dravom».
Posjetitelji su mogli vidjeti sustav za obranu od tuče, drvenu galanteriju i drvenu sječku za ukrašavanje
cvjetnih gredica, te suvenire, a mogli su i degustirati međimurske kolače, rakije i likere.

Viroexpo_2011Na 16. međunarodnom sajmu gospodarstva, obrtništva i poljoprivrede - «VIROEXPO 2011.» koji se od 21.-23. siječnja 2011. održavao u Virovitici nastupilo je i četvero međimurskih obrtnika okupljenih na zajedničkom izložbenom prostoru Obrtničke komore Međimurske županije i Međimurske županije.

Posjetitelji su na ovogodišnjem sajmu mogli vidjeti zajednički izložbeni prostor Obrtničke komore Međimurske županije i Međimurske županije veličine 30 četvornih metara na kojem su svoje proizvode predstavili «Mokri suveniri» iz Palovca,“Alatnica Pahek” izČakovca, “MONIKA” radionica za izradu domaćih kolača iz Ivanovca i “Sandukar - drvna galanterija i pilana” iz Totovca. Obrtnicima su se na zajedničkom prostoru pridružili i Turistička zajednica Međimurske županije i Turistički klaster «Sve se tu najde med Murom i Dravom».Posjetitelji su mogli vidjeti sustav za obranu od tuče, drvenu galanteriju i drvenu sječku za ukrašavanje cvjetnih gredica, te suvenire, a mogli su i degustirati međimurske kolače, rakije i likere.


Obrtnička štedna banka – postupak prisilne likvidacije

Obrtničkoj štednoj banci d.d. Zagreb oduzeto je odobrenje za rad Rješenjem Savjeta Hrvatske
narodne banke (HNB) z.BR. 1748/2010 od 22.prosinca 2010.godine. Istog dana Hrvatska narodna
banka donijela je i Odluku broj O.br. 570-020/12-10/ŽR kojom se pokreće postupak njezine prisilne
likvidacije. Rješenje i Odluka bit će objavljeni u Narodnim novinama i u najmanje dva dnevna lista u
Republici Hrvatskoj.
Od tog datuma Obrtnička štedna banka, kao i sve njezine poslovnice, ne smiju više započinjati
nove poslove vezane uz pružanje bankovnih usluga, te su svi otvoreni računi blokirani i sa njih se više
ne vrši isplata sredstava, a također se ne mogu niti izvršiti uplate na te račune.
Obzirom na očekivane upite obrtnika sa sredstvima na računima otvorenim u Obrtničkoj
štednoj banci i poslovnicama, ukratko navodimo rješenja iz pravih propisa za ovakve situacije i
mogućnosti postupanja obrtnika.
Obrtnici koji u Obrtničkoj štednoj banci imaju otvoren jedini račun za poslovanje trebaju u što
kraćem roku otvoriti novi poslovni račun u nekoj drugoj poslovnoj banci kako bi mogli nastaviti
poslovanje. O promjeni računa potrebno ja obavijestiti svoje kupce, osobito one kojima su za
obavljanje usluge ili isporučene proizvode i robu ispostavljeni računi po kojima se očekuje naplata,
kako bi kupci isplatu izvršili na novootvoreni poslovni račun u drugoj banci. Kod ispostavljanja novih
računa za isporuke u samom dokumentu naznačit će se nova banka i novi poslovni račun, no
preporučljivo je i upozoriti kupce na promjenu poslovne banke i bankovnog računa. Upozorenje je
naročito poželjno uputiti kupcima s kojima je poslovni odnos trajnije naravi i koji već po navici vrše
uplatu na do tada poznati im bankovni račun. U slučaju uplate na blokirani račun u Obrtničkoj štednoj
banci, uplata se neće moći provesti te će sredstva biti vraćena uplatitelju tj. kupcu.
Postupak likvidacije odvija se po pravilima propisanim Zakonom o kreditnim institucijama (NN
117/08, 74/09, 153/09) kao i Zakona o trgovačkim društvima. Prvi naredni korak je izrada početne
likvidacijske bilance od strane neovisnih revizora, kako bi se utvrdilo da li se postupak likvidacije
nastavlja ili se mora pokrenuti stečajni postupak zbog nedostatne imovine za podmirenje svih obveza u
cijelosti. Trajanje tog postupka nije moguće vremenski odrediti.
Depozitna sredstva položena na račune u Obrtničkoj štednoj banci d.d. osigurana su kod
Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) do svote od 400.000,00 kuna
sukladno odredbama Zakona o osiguranju depozita (NN 177/04, 119/08, 153/09). Da bi se pokrenuo
mehanizam obeštećenja osiguranih depozita potrebno je da prethodno Hrvatska narodna banka utvrdi
da je nastupio osigurani slučaj tj. da donese rješenje o nedostupnosti depozita (npr. nakon što je
obaviještena da Obrtnička štedna banka nije postupila po nalogu obrtnika za isplatu sredstava sa
njegovog žiro računa). Rješenje HNB o nedostupnosti depozita dostavlja se DAB-u, koja je dužna
obavijestiti vjerovnike o detaljima vezanim uz obvezu obeštećenja i pripremiti obeštećenje u roku od
dvadeset radnih dana, uz mogućnost da se taj rok produži još deset dana uz suglasnost HNB-a.
U istom roku DAB je dužna uputiti vjerovnicima poziv za podnošenje pojedinačnih zahtjeva za
obeštećenje, uz obavijest o načinu i rokovima za ostvarivanje prava. Obveze po zaprimljenom
potpunom i urednom zahtjevu DAB je dužna ispuniti u roku od sedam radnih dana. Ispunjenjem
zahtjeva na DAB prelazi tražbina vjerovnika prema kreditnoj instituciji u visini isplaćenog obeštećenja.
Pravo na obeštećenje ograničeno je stavkom 2. Članka 3. Zakona o osiguranju depozita te se,
između ostaloga, obeštećenje ne odnosi na sredstva i instrumente uključene u jamstveni kapital
kreditne institucije, na depozite koji ne glase na ime nego na anonimnog donositelja šifrirane zaporke,
na depozite proizašle iz poslovanja pranja novca utvrđenog pravomoćnom presudom, te srednjih i
velikih trgovačkih društava prema kriterijima iz Zakona o računovodstvu.

Obrtnika_tedna_banka

Obrtničkoj štednoj banci d.d. Zagreb oduzeto je odobrenje za rad Rješenjem Savjeta Hrvatskenarodne banke (HNB) z.BR. 1748/2010 od 22.prosinca 2010.godine. Istog dana Hrvatska narodnabanka donijela je i Odluku broj O.br. 570-020/12-10/ŽR kojom se pokreće postupak njezine prisilnelikvidacije. Rješenje i Odluka bit će objavljeni u Narodnim novinama i u najmanje dva dnevna lista uRepublici Hrvatskoj.Od tog datuma Obrtnička štedna banka, kao i sve njezine poslovnice, ne smiju više započinjatinove poslove vezane uz pružanje bankovnih usluga, te su svi otvoreni računi blokirani i sa njih se višene vrši isplata sredstava, a također se ne mogu niti izvršiti uplate na te račune.Obzirom na očekivane upite obrtnika sa sredstvima na računima otvorenim u Obrtničkojštednoj banci i poslovnicama, ukratko navodimo rješenja iz pravih propisa za ovakve situacije imogućnosti postupanja obrtnika.

Više...

«Početak«151152»Kraj»

Stranica 151 od 152