U ponedjeljak ugovore o stipendiraju potpisuje prvih 87 učenika obrtničkih zanimanja

obavijestProjekt stipendiranja učenika deficitarnih obrtničkih zvanja za školsku godinu 2021./2022. koji Obrtnička komora Međimurske županije provodi sa svojim partnerima, Međimurskom županijom, te gradovima i općinama je napokon ušao u završnu fazu.

Potpisivanje ugovora s novim stipendistima održat će se u dva termina.

U ponedjeljak,06.06.2022. potpisivanje ugovora o stipendiranju organizirano je za učenika s područja općina Selnica, Sveti Martin na Muri, Vratišinec, Goričan, Strahoninec, Domašinec, Dekanovec, Podturen, Sveti Juraj na Bregu, Šenkovec, Orehovica, Donji Kraljevec, Mala Subotica, Pribislavec i Nedelišće. 

Potpisivanje ugovora s učenicima s područja gradova Čakovec, Prelog, Mursko Središće, te preostalim općinama koje su se uključile u naš projekt bit će u drugom terminu, o čemu će dobitnici stipendija biti obaviješteni telefonski, ili mailom koji su upisali u prijavni obrazac prilikiom prijavljivanja na natječaj.