HBOR kreditira kandidate za EU-fond za konkurentnost poduzetnika

hbor_2012Cilj najnovijeg kreditnog programa HABOR-a je kreditiranje projekata koji se natječu za dodjelu bespovratnih sredstava iz pretpristupnog fonda IPA III C - Potpore povećanju konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva u RH. Ovaj program kreditiranja kreiran je u HABOR-u po objavi natječaja u okviru programa IPA, komponente III C, koja se financira kroz Operativni program za regionalnu konkurentnost. Korisnici HABOR-ovih kreditnih sredstava su poslovne banke koje su s HBOR-om ugovorile suradnju kao i izravni korisnici, prihvatljivi po kriterijima IPA MSP darovnice. Zahtjev za kredit uz obveznu propisanu dokumentaciju poduzetnik može podnijeti HBOR-u nakon objave Poziva za podnošenje potpune prijave SAFU.

 

Najniži iznos kredita je 80.000 kn, a maksimalni iznos kredita nije ograničen.

 

Visina kredita ovisi o nizu faktora (mogućnost financiranja od HBOR-a, namjena ulaganja, visina darovnice i drugo).

HBOR u pravilu kreditira osnovna i obrtna sredstva, a koja se odnose na:
• dio troškova projekta koji se ne sufinanciraju sredstvima darovnice, a sastavni su dio investicije,
• dio troškova projekta koji se sufinanciranju sredstvima darovnice, a ne isplaćuju se avansno.

 

HBOR u pravilu kreditira do 75 posto predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a, a u slučaju uklapanja u važeće propise o državnim potporama, moguće je financiranje i do 100 posto iznosa investicije bez PDV-a. Poček po ovom kreditu HABOR-a je do 12 mjeseci, rok otplate do 5 godina uključujući i poček, a kamatna stopa je 2 posto godišnje.

 

Detaljnije informacije i obrasci zahtjeva za kredit mogu se naći na Internet stranici HBOR-a : www.hbor.hr.