Donesena Uredba o plaćanju doprinosa za plaće

izračun osobnog dohotkaNa svojoj 23. sjednici Vlada RH je donijela Uredbu o načinu provedbe plaćanja doprinosa prema plaći ( http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_04_49_1167.html) . U Hrvatskoj je naime veliki broj poslodavaca koji ne plaćaju doprinose, a zbog čega bi radnici mogli imati problema s ostvarivanjem mirovina. Osim toga, time se radi i nelojalna konkurencija na tržištu, a i ugrožava se sustav punjenja proračuna.

U Narodnim novinama broj 49/2012. od 27.04.2012. objavljena je Uredba o načinu provedbe plaćanja doprinosa prema plaći, primicima uz plaću, odnosno mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa temeljem radnog odnosa.

Uredba je stupila na snagu 1. svibnja 2012. stoga upozoravamo obrtnike da obrate pažnju na način ispunjavanja naloga za isplatu plaće i pooštrene obveze kod isplate plaće.