početna
      vijesti
      projekti
      sajmovi
      novi propisi
      obrazovanje
 
 
 
 
      galerija slika
      kontakt
      linkovi
 
 

  Obrtnička komora   Međimurja

  40000 Čakovec,
  Park Rudolfa Kropeka 1

  tel./fax. 040 312 643

  e-mail

 

 

OBRAZOVANJE
 

10-03-2009

STRUKOVNO OBRAZOVANJE

Na probleme s naučnicima reagirati odmah

Nezainteresiranost, pomanjkanje motivacije i izbjegavanje odgovornosti postali su sastavni dio školske svakodnevnice hrvatskih srednjoškolaca. Osobito je to vidljivo kod učenika trogodišnjih strukovnih škola koji sve češće izostaju s prakse i ne poštuju pravila ponašanja u radionici; a sve su češći i raskidi ugovora o naukovanju i promjene mjesta obavljanja praktičnog dijela naukovanja.
Sve češće se događa i da naučnici raskidaju i sklapaju ugovore o naukovanju bez znanja Obrtničke komore Međimurske županije i stručnog učitelja, pa čak i bez znanja roditelja. S obzirom da bez valjane dokumentacije i valjanih ugovora o naukovanju, učenici završnih razreda neće moći pristupiti završnom ispitu, apeliramo na obrtnike licenciranih radionica da prije svake promjene ugovora o naukovanju ( raskid, ovjeravanje novog ugovora ), ili bilo kakvih drugih problema s naučnicima reagiraju odmah, te o ne pohađanju, lošem ponašanju, ili bilo kojem drugom problemu u obavljanju poslova i radnih zadaća odmah obavijeste školskog pedagoga, ili stručnog suradnika za obrazovanje u Obrtničkoj komori Međimurske županije.

15-01-2009

MAJSTORSKI ISPITI

Započeo novi ciklus polaganja majstorskih ispita

Prema kalendaru ispita Hrvatske obrtničke komore, u Obrtničkoj komori Međimurske županije majstorski ispiti se održavaju dva puta godišnje. Nakon jesenskog roka koji se održao u rujnu i kojem je pristupilo 22 kandidata, za zimski rok se prijavilo 16 kandidata za zanimanja autolimar, dimnjačar, soboslikar-ličilac, plinoinstalater, elektroinstalater, kuhar, stolar, očni optičar i frizer.
Svi zainteresirani za polaganje majstorskih ispita u slijedećem, jesenskom roku koji će se održati u rujnu ove godine trebaju se javiti najkasnije 45 dana prije početka roka, odnosno do 01. kolovoza 2009. godine. Cijena ispita iznosi 2.600 kuna.
Detaljne informacije možete saznati od Koleta Mihajlova, stručnog suradnika za obrazovanje u Obrtničkoj komori Međimurske županije na broj telefona 040/ 313-971.

14-01-2009
PRAKTIČNA NASTAVA

Započele pripreme za slijedeću školsku godinu

Kako bi srednje strukovne škole mogle planirati upisne kvote za pojedina obrtnička zanimanja u školskoj godini 2009./2010., na petstotinjak adresa licenciranih obrtničkih radionica i trgovačkih društava poslani su anketni obrasci o mogućnostima primanja učenika na naukovanje, čiji će krajnji rezultati uvelike pomoći i u planiranju upisnih kvota, ali i u sastavljanju spiskova licenciranih radionica koji će novim naučnicima uvelike pomoći u pronalaženju radionice u kojoj će obavljati praktični dio nastave.

Licenciranje obrtničkih radionica
Obrtnička komora Međimurske županije poziva sve obrtnike koji su zainteresirani za izvođenje praktičnog dijela naukovanja da se jave i podnesu zahtjeve za izdavanje dozvole, odnosno licence za primanje naučnika za iduću školsku godinu. Uz preslike obrtnice, zahtjevu (kupuje se u Narodnim novinama) se prilažu preslika majstorske diplome, ili diplome fakulteta, više ili visoke škole, odnosno preslika svjedodžbe o završnom ispitu s dokazom radnog iskustva u zanimanju. Zahtjevu se prilažu i preslika potvrde o položenom ispitu kojim se dokazuju osnovna znanja o poučavanju naučnika ( provođenje ispita organizira Obrtnička komora - cijena 240,00 kuna), te presliku Uvjerenja o osposobljenosti na rad na siguran način, ili Uvjerenje o položenom općem dijelu stručnog ispita stručnjaka zaštite na radu, odnosno drugi odgovarajući dokument.
Cijena izdavanja licence iznosi 400,00 kuna.
Detaljne informacije možete saznati u Obrtničkoj komori Međimurske županije na broj telefona 040/ 313-971.


04-10-2007

STRUKOVNO OBRAZOVANJE

Promjenom percepcije do zajedničkog cilja

Iako upisna praksa svake godine registrira navalu osmaša na gimnazijske smjerove, dok za upise u pojedina zanimanja strukovnih škola interesa gotovo i nema, konačni popisi učenika upisanih u hrvatske srednje škole nakon dva upisna roka pokazuju da velika večina učenika ipak završava u četverogodišnjim i trogodišnjim programima strukovnih škola. I dok cjelokupna javnost nepravedno pridaje puno veći značaj gimnazijama i četverogodišnjim strukovnim školama, trogodišnje strukovno obrazovanje i važnost stjecanja kvalifikacije, marginalizira čak i resorno ministarstvo. Dovoljno je samo pogledati tehnološki zastarjelu opremu u strukovnim kabinetima i radionicama, kvalitetna stručna literatura ne postoji, a i seminari na kojima bi se nastavnici strukovnih predmeta permanentno usavršavali, odnosno upoznavali sa novim tehnologijama prava su rijetkost. Svjedodžbu o zanimanju koju učenik dobiva završavanjem školovanja pod takvim uvjetima najčešće predstavlja formalnu kvalifikaciju, ali ne i stručnu kompetenciju. Stoga i ne čudi što osim djece obrtnika i djece koja su uistinu motivirana za određeno zanimanje, trogodišnje strukovne škole u značajnoj mjeri upisuju i djeca koja se nisu mogla upisati u četverogodišnja zanimanja. Većina njih su nezainteresirani i nemotivirani za neko zanimanje, što se negativno odražava i na teoretsku nastavu u školi, i na praktičnu nastavu u obrtničkoj radionici.
Upravo ta nezainteresiranost i nemotivacija većine učenika trogodišnjih strukovnih škola, iako većinu njih nakon školovanja čeka sigurno radno mjesto, uvelike otežava zajednički cilj majstora obrtnika i profesora instruktora - osposobiti učenika za samostalno i sigurno obavljanje poslova i radnih zadaća u sklopu njegova zanimanja. No, na žalost, ne shvaćaju svi ovu zadaću na isti način. I dok jedni naučnici u obrtničkim radionicama upoznaju i sudjeluju u cijelom proizvodnom procesu, drugim naučnicima je realizacija praktične nastave samo formalnost, te se svodi samo na donošenje potvrde o njenoj realizaciji. I dok jedni već u prvoj godini obrazovanja samostalno rade, oni drugi se u tri godine na praksi (osim na papiru) nisu ni pojavili.

PRAKTIČNA NASTAVA - OBVEZE I PRAVA

Zakonom o obrtu (članak 51.) predviđeno je sklapanje ugovora o naukovanju kojega sklapa obrtnik i naučnik (njegov roditelj). Tom odredbom Zakona o obrtu predviđeno je da se na ugovor primjenjuju i Odredbe Zakona o radu, kolektivnog ugovora ili odredbe o minimalnim uvjetima o naukovanju koje propisuje nadležni ministar uz pribavljeno mišljenje Hrvatske obrtničke komore.
Potpisivanjem ugovora reguliraju se međusobna prava, obveze i odgovornosti između obrtnika i naučnika tijekom trajanja programa naukovanja za određeno zanimanje. Ugovorom o naukovanju točno su definirane obveze naučnika ; od obveze redovitog pohađanja praktičnog dijela nastave, pridržavanja propisanog radnog vremena, poslova i radnih zadaća, do korištenja alata, strojeva i uređaja, te urednog vođenja dokumentacije za praktični dio naukovanja.

NOVČANA NAKNADA - KAKO I KOLIKO?

Novčana naknada naučnika koji obavljaju praktični dio naukovanja kod obrtnika, reguliran je člankom 5. Ugovora o naukovanju, kojim se utvrđuje iznos materijalne naknade za vrijeme provedeno na praktičnom dijelu naukovanja i to za prvu godinu 15%, za drugu godinu 20%, za treću godinu 25%, a za četvrtu godinu 30 % prosjećne netto plaće ostvarene prethodne godine u gospodarstvu Republike Hrvatske.

Godina
Pravilnik-ugovor o naukovanju
Kolektivni ugovor
I prema Pravilniku i prema Kolektivnom ugovoru naknada se obračunava i isplaćuje prema stvarno utvrđenom vremenu - primjenjuje se za naučnika povoljniji propis, a to je u ovom slučaju Pravilnik
% od prosječne netto plače ukupno mjesečno ukupno mjesečno
     
I.
15%
690,45
400
II.
20%
920,60
500
III.
25%
1.150,75
800
IV.
30%
1.380,90
1.000

Primjer: Naučnik 2. razreda, zanimanje soboslikar-ličilac, 88 sati prakse mjesečno
( 920,60 : 174 = 5,29 x 88 = 465,52 kn )

S druge strane, porezni zakoni utvrđuju maksimalan neoporezivi dio dohotka, koji se može isplatiti kao materijalna naknada, a on iznosi 1.600,00 kuna. Teško je povjerovati da bi se bilo koji obrtnik odlučio na isplatu veću od tog iznosa. Najčešća praksa pokazuje da dio obrtnika ne ispunjava svoje ugovorne obveze prema naučnicima, ili im tu naknadu uopće ne isplaćuje.

Mjesečno isplaćeni iznosi nagrada priznaju se u izdatke, a kod podnošenja godišnje porezne prijave, tako isplaćeni iznosi još jednom odbijaju se od dohotka kao olakšica. I Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva temeljem projekta Poticaji obrtnicima i trgovačkim društvima izvođačima praktične nastave dodjeljuje bespovratna sredstva za opremanje radionica u cilju što kvalitetnijeg rada s naučnicima.

Hoće li se isplaćivanjem novčanih naknada izbjeći poteškoće u izostanku naučnika s prakse, raskidima ugovora o naukovanju i čestim promjenama radionica, ili je potrebno samo dosljedno poštivanje pravila ponašanja u radionici i realno vrednovati naučnikov rad, ovisi o individualnom pristupu svakog majstora. Važno je ne zaboraviti - mladi su izuzetno osjetljivi na nepravdu i podcjenjivanje.

 

27-09-2007
Majstorski ispiti

Od 20 kandidata za polaganje majstorskog ispita čak šest dimnjačara

Prema kalendaru ispita Hrvatske obrtničke komore, u Obrtničkoj komori Međimurske županije majstorski ispiti se održavaju dva puta godišnje. Nakon zimskog roka koji je održan u veljači i kojem je pristupilo 19 kandidata, za jesenski rok se prijavilo 20 kandidata za zanimanja dimnjačar, stolar, tesar, očni optičar, mesar, frizer, elektroinstalater, plinoinstalater i krojač ženske odjeće.
Diploma majstora, velikoj je većini potencijalnih obrtnika uvjet za otvaranje obrtničke radionice i za dobivanje licence. Pruža mogućnost vođenja naučnika kroz praktični dio obrazovanja, i jedan je od uvjeta koji se sve više traži prilikom javljanja na određene javne natječaje.
U ovom trenutku, polaže se praktični dio majstorskog ispita. Uspješno položen praktični dio ispita, uvjet je za pristupanje pismenim dijelovima iz struke, prava i pravnih propisa i radne pedagogije, te posljednjem, praktičnom dijelu ispita iz radne pedagogije s naučnikom.
Svi zainteresirani za polaganje majstorskih ispita u slijedećem, zimskom roku koji će se održati u veljači iduće godine trebaju se javiti najkasnije 45 dana prije početka roka, odnosno do 04. siječnja 2008. godine. Cijena ispita iznosi 2.600 kuna.

Detaljne informacije možete saznati od Koleta Mihajlova, stručnog suradnika za obrazovanje u Obrtničkoj komori Međimurske županije na broj telefona 040/ 313-971.

24-10-2006
Na temelju zaključka Upravnog odbora Obrtničke komore Međimurja raspisujemo slijedeći

NATJEČAJ
za stipendiranje učenika za deficitarna obrtnička zvanja u jedinstvenom modelu obrazovanja

1. Stipendije se dodjeljuju učenicima za deficitarna obrtnička zvanja u jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO), s prebivalištem na području Međimurske županije.

2. Zamolbi za dodjelu stipendije treba priložiti:
- domovnicu
- potvrdu škole o statusu redovitog učenika
- kopiju Ugovora o naukovanju
- svjedodžbe o uspjehu u 7. i 8. razredu osnovne škole (učenici 1. razreda)

-svjedodžbu ili potvrdu škole o uspjehu u prethodnom razredu (učenici 2. i 3. razreda)
- potvrdu o mjestu prebivališta izdanu od strane MUP-a
- izjavu o broju i svojstvu članova zajedničkog domaćinstva
- izjavu o prihodima svih članova zajedničkog domaćinstva tijekom 2005.godine
dokumentiranu vjerodostojnim dokumentima (npr. kopija porezne prijave, kopija porezne kartice, preslika isplatnih lista ili mirovina i sl.)
- u slučaju potrebe od podnositelja zamolbe može se tražiti i dodatna dokumentacija

3. Stipendija će biti dodjeljena učenicima koji će ostvariti veći broj bodova na osnovu kriterija školovanja za deficitarno obrtničko zvanje u jedinstvenom modelu obrazovanja, školskog uspjeha, prihoda po članu domaćinstva i broja djece u zajedničkom domaćinstvu.

4. Stipendije će biti dodjeljene 24-orici učenika u iznosu od 500,00 kn. mjesečno.

5. Zamolbe treba dostaviti u Obrtničku komoru Međimurja, 40000 Čakovec, Park R.Kropeka 1, najkasnije do 03.studenoga 2006. godine.

6. Dosadašnji stipendisti također su obvezni podnijeti zamolbu s potrebnom dokumentacijom.

7. Imena učenika kojima će biti dodjeljena stipendija biti će objavljena na oglasnoj ploči Obrtničke komore Međimurja najkasnije do 25.11.2006. godine.

15-09-2006
Majstorski ispiti

U Obrtničkoj komori Međimurske županije majstorski ispiti se održavaju dva puta godišnje. Nakon proljetnog roka koji je održan u veljači, za jesenski rok se prijavilo 11 kandidata za zanimanja očni optičar, frizer, plinoinstalater i elektroinstalater.
Svi zainteresirani za polaganje majstorskih ispita u slijedećem, proljetnom roku koji će se održati u veljači iduće godine trebaju se javiti najkasnije 45 dana prije početka roka, odnosno do 07. siječnja 2007. godine. Cijena ispita iznosi 2.600 kuna.
Detaljne informacije možete saznati od Helene Drvoderić, stručne suradnice za obrazovanje u Obrtničkoj komori Međimurske županije na broj telefona 040/ 313 - 971.

13-09-2006

OBRAZOVANJE

Rezultati upisa učenika u programe obrtničkih zanimanja


Limari drugu godinu za redom ostaju bez naučnika. Nema interesa niti za autolimare, alatničare, autolakirere i fasadere.


Od ukupno 470 raspoloživih mjesta u programima za obrtnička zanimanja četiriju međimurskih srednjih škola, u oba je upisna roka popunjeno 345 mjesta u 15 razrednih odjela.

Tako se u Tehničku, industrijsku i obrtničku školu u Čakovcu upisalo 152 učenika. I ove godine najviše je učenika pokazalo interes za strojobravara (26), tokara (26) i elektroinstalatera (20), nešto manje je upisano automehaničara (13), elektroničara-mehaničara (12), bravara (12), elektromehaničara(7) i autoelektričara (6), dok je najveće zanimanje učenika izazvalo novo zanimanje – obrađivač na numerički upravljanim strojevima, za koje je bilo rezervirano 30 mjesta. I dok se za novoformirana zanimanja traži mjesto više, za zanimanje limar već drugu godinu za redom nema kandidata, a trend silazne putanje na ljestvici popularnih zanimanja počeli su slijediti i autolimari i alatničari.

Za razliku od prošle godine kad je Graditeljska škola Čakovec upisala gotovo cijeli razred učenika više nego godinu prije, rezultati ovogodišnjih upisa su ispod očekivanja. Naime, za sva od 11 ponuđenih zanimanja pokazan je manjih interes učenika nego lani. Od 87 novoupisanih učenika, 21 se opredijelio za zanimanje soboslikar-ličilac. Novih stolara će možda biti 17, instalatera grijanja i klimatizacije 16, zidara 11 i pismoslikara 9. Za tesara se odlučilo petero učenika, po troje za plinoinstalatera i vodoinstalatera. Fasaderi i autolakireri su ostali na nuli. Raduje jedino činjenica što su se staklari maknuli s prošlogodišnje nule na dva upisana učenika.

U školske klupe Gospodarske škole upisano je 23 frizera,15 krojača i 13 kozmetičara, a u klupe Srednje škole Prelog 27 kuhara,11 slastičara,8 konobara, 6 mesara i 3 pekara.


06-07-2006

OBRAZOVANJE

Dodijeljene majstorske diplome

Nakon simbolične dodjele majstorskih diploma prilikom svečane proslave Dana Hrvatske obrtničke komore, održanoj 30.lipnja u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu, jučer (05.07.2006.) je prigodnom svečanošću u dvorani Obrtničke komore u Čakovcu upriličena dodjela majstorskih diploma novim majstorima koji su u proteklom, jednogodišnjem razdoblju uspješno položili majstorske ispite u organizaciji Obrtničke komore Međimurske županije.

Diplomu majstora primili su :

1. Jasmina BISTER - frizerka iz Domašinca,
2. Nevenka LISJAK - kuharica iz Domašinca
3. Valentina PEVEC - frizerka iz Šenkovca,
4. Draženka TER - krojač ženske odjeće iz Plešivice,
5. Miroslav DEBAN - stolar iz Murskog Središća,
6. Ranko HASLINGER - očni optičar iz Varaždina,
7. Dejan MARODI - strojobravar iz Murskog Središća,
8. Davor MAVRIN - očni optičar iz Čakovca,
9. Mihael PETKOVIĆ - elektroničar - mehaničar iz Vukanovca.

Diploma majstora, velikoj većini potencijalnih obrtnika, uvjet je za otvaranje obrtničke radionice, dobivanje licence, te mogućnosti vođenja naučnika kroz praktični dio obrazovanja.

Prigodnim govorom, predsjednik Komore Slavko Faltak, novim je majstorima čestitao na dosadašnjim rezultatima, te im zaželio puno poslovnog uspjeha.

03-03-2006

STRUKOVNO OBRAZOVANJE

Obrtnička zanimanja predstavljena roditeljima osnovnoškolaca

Ohrabrujući interes učenika za pojedina obrtnička zanimanja pokazan na prošlogodišnjim upisima u srednje škole, rezultat je pojačane aktivnosti srednjih škola, obrtnika i ostalih poslovnih subjekata u različitim akcijama prezentacija i motiviranja učenika za deficitarna obrtnička zanimanja, odnosno potreba na tržištu i mogućnosti zapošljavanja odmah nakon izlaska iz srednjoškolskih klupa. No, iako su rezultati prošlogodišnjeg upisa u četiri međimurske srednje škole u kojima se obrazuju učenici za obrtnička zanimanja zadovoljavajući, prateći interes i reakcije osnovnoškolaca prilikom održavanja Malih radionica kojima su majstori demonstrirali svoje djelatnosti uživo u razredima, stručna služba Obrtničke komore Međimurske županije je odlučila- ciljna skupina ovogodišnje promocije obrtničkih zanimanja bit će roditelji, jer su upravo oni, ti koji imaju najveći utjecaj u izboru budućeg zanimanja svojeg osnovnoškolca.
Tako će u narednom razdoblju, Helena Drvoderić, stručna suradnica za obrazovanje, roditeljima sedmih i osmih razreda u 30 međimurskih osnovnih škola dati opće informacije o srednjim školama, obrtničkim deficitarnim i suficitarnim zanimanjima, licenciranim radionicama, završnim i pomoćničkim ispitima, te mogućnosti daljnjeg obrazovanja. Roditeljskim sastancima prisustvovat će i predstavnici Gospodarske škole, Graditeljske škole i Srednje škole Prelog.
Nakon jučerašnjeg sastanka s roditeljima u Osnovnoj školi Mursko Središće, u ponedjeljak je na rasporedu Osnovna škola Nedelišće i utorak Osnovna škola Selnica. U slijedeća dva tjedna sastanci će se održati i u Maloj Subotici, Belici, Svetom Martinu na Muri i III. osnovnoj školi u Čakovcu.

27-09-2005
Na temelju zaključka Upravnog odbora Obrtničke komore Međimurja raspisujemo slijedeći

NATJEČAJ
za stipendiranje učenika za deficitarna obrtnička zvanja u jedinstvenom modelu obrazovanja

1. Stipendije se dodjeljuju učenicima prvih razreda za deficitarna obrtnička zvanja u jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO), s prebivalištem na području Međimurske županije.

2. Zamolbi za dodjelu stipendije treba priložiti:
- domovnicu
- potvrdu škole o statusu redovitog učenika
- kopiju Ugovora o naukovanju
- svjedodžbe o uspjehu u 7. i 8. razredu osnovne škole
- potvrdu o mjestu prebivališta izdanu od strane MUP-a
- izjavu o broju i svojstvu članova zajedničkog domaćinstva
- izjavu o prihodima svih članova zajedničkog domaćinstva tijekom 2004.godine
dokumentiranu vjerodostojnim dokumentima (npr. kopija porezne prijave, kopija porezne kartice, preslika isplatnih lista ili mirovina i sl.)
- u slučaju potrebe od podnositelja zamolbe može se tražiti i dodatna dokumentacija

3. Stipendija će biti dodjeljena učenicima koji će ostvariti veći broj bodova na osnovu kriterija školovanja za deficitarno obrtničko zvanje u jedinstvenom modelu obrazovanja, uspjeha u 7. i 8. razredu osnovne škole, prihoda po članu domaćinstva i broja djece u zajedničkom domaćinstvu.

4. Stipendije će biti dodjeljene 18-orici učenika u iznosu od 500,00 kn. mjesečno.

5. Zamolbe treba dostaviti u Obrtničku komoru Međimurja, 40000 Čakovec, Park R.Kropeka 1, najkasnije do 07. listopada 2005. godine.

6. Dosadašnji stipendisti (22 učenika) nisu obvezni podnijeti zamolbu. Ugovor za šk.god. 2005./06. s njima će biti potpisan na temelju dosadašnjeg uspjeha u školovanju.

7. Imena učenika kojima će biti dodjeljena stipendija biti će objavljena na oglasnoj ploči Obrtničke komore Međimurja najkasnije do 20.10.2005. godine.


15-09-2005

Nije znanje znanje znati, već je znanje znanje dati

Gotovo 400 učenika strojarskih i elektrotehničkih zanimanja Tehničke, industrijske i obrtničke škole Čakovec, obuhvaćeno je trogodišnjim programom školovanja za obrtnička zanimanja. Da bi učenici što uspješnije savladali nastavni program, te nakon završenog školovanja bili što spremniji za samostalan rad, od prvog razreda sudjeluju u izvođenju praktične nastave, koja čini 50% nastavnog plana, odnosno čiji se fond sati penje i do 655 sati godišnje.
Pod motom Nije znanje znanje znati, već je znanje znanje dati, jučer ( u srijedu, 14.rujna), je u prostorijama Tehničke, industrijske i obrtničke škole u Čakovcu održan zajednički sastanak ravnatelja Dražena Blažeke i profesora instruktora te škole, s majstorima obrtnicima i majstorima koji u radionicama trgovačkih društava vode naučnike kroz praktičnu nastavu.
Da bi došli do zajedničkog cilja, osposobljavanja učenika za samostalno i sigurno obavljanje poslova i radnih zadaća u sklopu njegovog zanimanja, moramo naučniku još prije ulaska u radionicu objasniti pravila ponašanja, biti dosljedni u provođenju odluka i realni u ocjenjivanju izvođenja zadataka, naglasio je ravnatelj Blažeka na jučerašnjem sastanku. Samo ćemo na taj način izbjeći poteškoće u izostanku učenika s prakse, raskidima ugovora o naukovanju i čestim promjenama radionica, te nerealnom ocjenjivanju.
Vodeći se dosadašnjim iskustvom s izvođenjem praktične nastave, te nejednakim uvjetima rada u različito opremljenim radionicama, profesori TIOŠ-a u suradnji s voditeljima radionica pripremaju spisak vježbi koje će svaki pojedini naučnik morati savladati tijekom godine za vrijeme praktične nastave. Veća pažnja će se pored stjecanja praktičnih vještina u zanimanju, posvetiti dokumentiranju naučenog i dnevniku rada, a obavezno će se popunjavati i list evidencije dolaska na praksu, koji je jedan od uvjeta za upis u slijedeću nastavnu godinu.
Sastanku su nazočili i predstavnici Obrtničke komore Međimurske županije, predvođeni predsjednikom Slavkom Faltakom. Predsjednik Faltak je dao podršku svim učesnicima u procesu praktičnog dijela nastave u nastojanju da zajedničkim djelovanjem ostvare što kvalitetniji odnos između učenika i majstora, jer se samo na taj način može doći do krajnjeg cilja, zapošljavanja naučnika nakon završetka školovanja u radionici u kojoj je do tada bio na praksi.


13-07-2005

REZULTATI PRVOG UPISNOG KRUGA U MEĐIMURSKE SREDNJE ŠKOLE POKAZUJU

Veći interes za obrtnička zanimanja

Čak stotinjak djece manje nego lani, ove je godine završilo osnovnoškolsko obrazovanje u 30 međimurskih osnovnih škola. Za njih je u pet srednjih škola u Čakovcu i Srednjoj školi u Prelogu u ovoj godini rezervirano 1.540 mjesta. I dok je već tradicionalno Gimnazija Čakovec upisne kvote popunila u prvom krugu, te zabilježila velik broj prijava koje su značajno premašile broj onih koji će u jesen sjesti u gimnazijske školske klupe, u ostalim srednjim školama mjesta je ostalo za još dvjestotinjak učenika. No, za razliku od većine srednjih škola u Hrvatskoj koje upisuju obrtnička zanimanja i žale se na malen, ili gotovo nikakav odaziv učenika, Tehnička, obrtnička i industrijska škola Čakovec i čakovečka Graditeljska škola zahvaljujući kvalitetnoj promociji svojih školskih programa i obrtničkih zanimanja, te suradnji s Obrtničkom komorom Međimurske županije, ipak bilježe pozitivan pomak u upisu učenika u programe obrazovanja za deficitarna zanimanja. U prvom krugu upisa učenici su veći interes pokazali za zanimanja strojobravar, bravar, zidar, stolar, soboslikar i instalater grijanja i klime.. Obzirom da interes premašuje upisne kvote, prema riječima ravnatelja škola, svi koji su se prijavili za ova zanimanja moći će se i upisati. Interesa ima i za zanimanja tokar, keramičar, monter suhe gradnje, rukovatelj samohodnim strojevima.
Komentirajući rezultate prvog upisnog kruga, Slavko Faltak, predsjednik Obrtničke komore Međimurske županije naglašava činjenicu da se napokon vide rezultati promocije obrtničkih zanimanja učenicima osnovnih škola i njihovim roditeljima. Ohrabrujući interes učenika za pojedina zanimanja, rezultat je i pojačane aktivnosti obrtnika u motiviranju učenika za upis u pojedina zanimanja, odnosno potreba na tržištu i mogućnost zapošljavanja odmah nakon izlaska iz srednjoškolskih klupa. Za pojedina zanimanja ( staklar, armirač, plinoinstalater ) učenici u prvom upisnom krugu nisu pokazali interes, što je pokazatelj u kojem će se smjeru razvijati Male radionice u ovoj školskoj godini, dodaje predsjednik Faltak.

07-07-2005
Dodijeljene majstorske diplome

Nakon simbolične dodjele majstorskih diploma prilikom svečane proslave Dana Hrvatske obrtničke komore, održanoj 1. srpnja u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu, 07. srpnja je prigodnom svečanošću u dvorani Obrtničke komore u Čakovcu upriličena dodjela majstorskih diploma novim majstorima koji su u proteklom, jednogodišnjem razdoblju uspješno položili majstorske ispite u organizaciji Obrtničke komore Međimurske županije.
Diplomu majstora primili su : Monika JALŠOVEC ( frizerka iz Štrukovca), Vjeran BALENT ( strojobravar iz Murskog Središća ), Boško JAGEC ( pekar iz Nedelišća), Robert JANUŠIĆ (soboslikar – ličilac iz Belice), Alen KONTREC (automehaničar iz Selnice), Krunoslav KRALJ ( automehaničar iz Murskog Središća), Matija ORLOVAC (vodoinstalater iz Nedelišća),Srećko ŠVELEC (dimnjačar iz Strahoninca) i Robert VESELKO ( stolar iz Vukanovca).
Diploma majstora, velikoj većini potencijalnih obrtnika, uvjet je za otvaranje obrtničke radionice, dobivanje licence, te mogućnosti vođenja naučnika kroz praktični dio obrazovanja.
Prigodnim govorom , predsjednik Komore Slavko Faltak, novim je majstorima čestitao na dosadašnjim rezultatima, te im zaželio puno poslovnog uspjeha. Majstori su diplome primili iz ruku međimurskog župana Josipa Posavca.

22-04-2005
Započela realizacija projekta Mala radionica

Obrtnička komora Međimurske županije u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, međimurskim obrtnicima i osnovnim školama, i ove je godine započela s provedbom projekta Mala radionica, odnosno prezentacijom deficitarnih zanimanja učenicima sedmih i osmih razreda osnovnih škola, ali i njihovim roditeljima. Jučerašnjom konferencijom za novinare u čakovečkoj I. osnovnoj školi, započela je prva u nizu radionica kojima će se učenicima 30 međimurskih osnovnih škola predstaviti osam obrtnika-majstora. Majstori će putem praktičnog rada zainteresiranim učenicima pokušati približiti zanimanja stolar, soboslikar-ličilac, bravar, strojobravar, elektroinstalater, alatničar, tesar i elektroničar-mehaničar.
Predstavljanje upravo ovih zanimanja proizlazi iz rezultata ankete koju je HZZ proveo u svih 30 međimurskih osnovnih škola, a iz kojih je vidljivo da još uvijek veliki interes učenika postoji za izrazito suficitarna zanimanja ( ekonomski tehničar, prodavač, tehničar za računarstvo, frizer, automehaničar…), dok za zanimanja koja su od strane poslodavaca izrazito tražena ( zidar, tesar, armirač, monter suhe gradnje, alatničar, limar, bravar, obućar…), interes osmoškolaca jedva da postoji ili ga gotovo nema.

U realizaciji projekta sudjeluju:

- Ivica Kikelj iz Čakovca, voditelj radionice za stolare,
- Slavko Faltak iz Čakovca, voditelj radionice za soboslikare-ličioce,
- Zdravko Kolar iz Strahoninca, voditelj radionice za strojobravare,
- Josip Murković iz Peklenice, voditelj radionice za bravare,
- August Košutić iz Čakovca, voditelj radionice za elektroinstalatere i elektromehaničare,
- Tomo Pahek iz Čakovca, voditelj radionice za alatničare,
- Vladimir Trstenjak iz Šenkovca, voditelj radionice za tesare,
- Željko Šupljika iz Donjeg Kraljevca, voditelj radionice za zanimanje elektroničar-mehaničar.

04-02-2005
Objavljen natječaj za stipendiranje učenika za deficitarna obrtnička zanimanja

Nakon svečanog potpisivanja ugovora o stipendiranju desetero učenika u listopadu prošle godine, Obrtnička komora Međimurske županije u suradnji s Ministarstvom gospodarstva, rada i poduzetništva, nastavlja s programom stipendiranja učenika za deficitarna obrtnička zanimanja s prebivalištem na području Međimurske županije koji se školuju po jedinstvenom modelu obrazovanja. Naime, već drugi put u ovoj školskoj godini, objavljen je natječaj temeljem kojeg će stipendije u iznosu od 500,00 kuna mjesečno, biti dodijeljene još desetorici učenika. Natječaj je objavljen 1.veljače u Listu Međimurje, a molbe treba dostaviti u Obrtničku komoru Međimurske županije,40000 Čakovec, Park Rudolfa Kropeka 1,najkasnije do 11.veljače 2005.godine.

 

26-08-2004
Na temelju zaključka Upravnog odbora Obrtničke komore Međimurja raspisujemo slijedeći

NATJEČAJ
za stipendiranje učenika za obrtnička zvanja u jedinstvenom modelu obrazovanja

1. Stipendije se dodjeljuju učenicima prvih razreda za obrtnička zvanja u jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO), s prebivalištem na području Međimurske županije.

2. Zamolbi za dodjelu stipendije treba priložiti:
- domovnicu
- potvrdu škole o statusu redovitog učenika 1. razreda
- svjedodžbe 7. i 8. razreda osnovne škole
- potvrdu o mjestu prebivališta izdanu od strane MUP-a
- izjavu o broju i svojstvu članova zajedničkog domaćinstva
- izjavu o prihodima svih članova zajedničkog domaćinstva tijekom 2003.godine
dokumentiranu vjerodostojnim dokumentima (npr. kopija porezne prijave, kopija porezne kartice, preslika isplatnih lista ili mirovina i sl.)
- u slučaju potrebe od podnositelja zamolbe može se tražiti i dodatna dokumentacija

3. Stipendija će biti dodjeljena učenicima koji će ostvariti veći broj bodova na osnovu kriterija školovanja za deficitarno obrtničko zanimanje u jedinstvenom modelu obrazovanja, uspjeha u završnim razredima osnovne škole, prihoda po članu domaćinstva i broja djece u zajedničkom domaćinstvu.

4. Stipendije će biti dodjeljene 6-orici učenika u iznosu od 500,00 kn. mjesečno.

5. Zamolbe treba dostaviti u Obrtničku komoru Međimurja, 40000 Čakovec, Park R.Kropeka 1, najkasnije do 15. rujna 2004. godine.

6. Imena učenika kojima će biti dodjeljena stipendija biti će objavljena na oglasnoj ploči i internet stranici Obrtničke komore Međimurja najkasnije do 01.10.2004. godine.

 
 
09-07-2004
Dodijeljene majstorske diplome

Nakon što je na Dan HOK-e 01.07.2004. godine u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu simbolično dodjeljena Diploma majstora jednom majstoru, područne su komore dužne organizirati podjelu diploma kandidatima koji su položili majstorski ispit na njihovom području.
Malom svečanošću u petak 09.07.2004. godine Obrtnička komora Međimurja je dodjelila diplome majstora 12-orici kandidata koji su u proteklom razdoblju položili majstorske ispite u njenoj organiziciji.
Majstorske diplome stekli su: Darko Punčikar iz D.Dubrave, Zlatko Bek iz M.Središća te Josip Horvat iz Belice za zvanje vodoinstalater, Franjo Lisjak iz D.Dubrave, Kristija Preložnjak iz Šenkovca i Ljubomir Ceilinger iz Nedelišća za zvanje tesar, Robert Bister iz Mihovljana za zvanje dimnjačar, Dražen Srša iz Peklenice i Branko Dolenec iz Čakovca za zvanje plinoinstalater, Ivan Kovač iz Domašinca za zvanje stolar, Mladen Mavrin iz Čakovca za zvanje očni optičar i Radovan Škrobar iz Stanetinca za zvanje strojobravar.

 
 
09-07-2004
Ljetni upisi u srednje škole

Aktivnostima Obrtničke komore Međimurja do više obrtničkih zvanja

U Obrtničkoj komori Međimurja održana je 08.07.2004. godine konferencija za medije na kojoj su sudjelovali predsjednik Komore Slavko Faltak te ravnatelj TIOŠ-e Čakovec Dražen Blažeka.
Na konferenciji glavna tema je bio upis učenika u srednje škole za obrtnička zvanja, a za razliku od drugih dijelova Hrvatske možemo se pohvaliti znatno boljim upisom nego ranijih godina. To se posebno odnosi na zvanja u oblasti strojarstva gdje će biti upisan čak jedan razred više od planiranog, a to zbog velikog broja prijavljenih za zanimanja strojobravar i tokar.
Iznijeto je mišljenje da je to rezultat i projekta koji je tijekom svibnja i lipnja provodila Obrtnička komora Međimurja, a u kojemu je u 11 osnovnih škola Međimurja održana radionica s učenicima osmih razreda na kojima su obrtnici majstori praktično pokazivali što radi i proizvodi radnik s određenim obrtničkim zvanjem.
U tom projektu sudjelovali su slijedeći obrtnici: Josip Murković iz Peklenice za strojobravare i bravare, Tomo Pahek iz Čakovca za alatničare, Slavko Faltak i Vladimir Vugrinec iz Čakovca za soboslikare-ličioce, August Košutić iz Čakovca za elektroinstalatere, Ivica Kikelj iz Čakovca za stolare te Vlado Perko iz Šenkovca i Željko Šupljika iz D.Kraljevca za elektroničare-mehaničare.

 
 

29-04-2004
Sporazum o izradi novih jedinstvenih nastavnih planova i programa za obrtnička zanimanja

U HOK-i je potpisan Sporazum o izradi novih jedinstvenih nastavnih planova i programa za obrtnicka zanimanja kojim ce se dalje proširiti broj obrtnickih zanimanja za koje ce postojati jedinstveni nacin obrazovanja (JMO). (više www.hok.hr)

 
 

16-04-2004
Četiri prva stipendista Obrtničke komore

U Obrtničkoj komori Medimurske županije u četvrtak je održana svečanost potpisivanja ugovora o stipendiranju učenika za obrtnička zvanja u dvojnom sustavu obrazovanja. Stipendisti Obrtničke komore u drugom polugodištu ove školske godine bit će četvorica učenika TIOŠ-a, Marko Ajhler iz Svetog Jurja na Trnju i Mario Sklepić iz Donjeg Zebanca, buduci precizni mehaničari, i Ivan Leskovar iz Novog Sela na Dravi i Tomislav Zvonar iz Donje Dubrave, budući bravari. Oni će pet mjeseci ove godine primati po 600 kuna iz fonda kojega je Obrtnička komora osigurala ugovorom s bivšim Ministarstvom za obrt, malo i srednje poduzetništvo.

Ovo su prvi ugovori koje je Komora sklopila i dio su njenih nastojanja da se poboljša stanje s obzirom na deficitarnost nekih obrtničkih zanimanja, istaknuo je u prigodnoj riječi Slavko Faltak, predsjednik OK, koji je u ime Komore potpisao ugovore. Kriterij za izbor stipendista zato su, osim uspjeha i socijalnog statusa bili i deficitarnost njihovih zanimanja. Faltak je najavio širenje ovog programa s idućom školskom godinom.