Dadilje osnovale sekciju pri Hrvatskoj obrtničkoj komori: „Želimo bolje uvjete rada za našu struku“

dadiljaObavljanje djelatnosti dadilje prvi puta je regulirano 2013. godine, kada je stupio na snagu Zakon o dadiljama.

Njime je dana mogućnost dadiljama da po propisanim uvjetima legalno čuvaju djecu.  Prema tom Zakonu, djelatnost dadilje obuhvaća čuvanje, brigu i skrb za djecu u dobi do 14 godina u stambenom prostoru dadilje ili poslovnom prostoru koji služi za obavljanje djelatnosti dadilje ili u stambenom prostoru roditelja.


Detalji