Godišnji obračun poslovanja obrtnika i slobodnih zanimanja - obveznika poreza na dohodak za 2020. godinu

nove osnoviceSamostalne djelatnosti obveznici poreza na dohodak, za utvrđivanje primitaka i izdataka, primjenu poreznih olakšica te oporezivanje dohotka za 2020. godinu primjenjuju se odredbe slijedećih poreznih propisa: Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 115/16, - 32/20), Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 10/17, - 74/20), Zakona o porezu na dobit (Nar. nov., br. 177/04, - 32/20), Zakon o PDV-u (Nar. nov., br. 73/13, - 121/19). 

Osim navedenih propisa, Ministarstvo financija svake godine izdaje i „Uputu o sastavljanju i podnošenju godišnje porezne prijave obveznika poreza na dohodak i obračunavanje godišnjeg poreza na dohodak". Za prijavu dohotka za 2020. godinu može se koristiti Uputa za 2019. godine (MF KLASA: 410-01/20-01/122, od 18. svibnja 2020. godine).

Svi porezni obveznici koji imaju obvezu podnošenja godišnje porezne prijave (Obrazac DOH​) za 2020. mogu ga podnijeti putem sustava ePorezna​ odnosno nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema prebivalištu odnosno uobičajenom boravištu najkasnije do 1. ožujka 2021. (ponedjeljak).

Više