Poziv na on - line edukaciju o nediskriminaciji

suzbijanje diskriminacijeUred za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske priprema on-line edukaciju namijenjenu stručnjacima za ljudske potencijale i rukovoditeljima tvrtki iz privatnog sektora.

U okviru edukacije sudionici/e će se upoznati s anti-diskriminacijskim zakonodavstvom, pojavama diskriminacije kod zapošljavanja i na radu te primjerima dobre prakse u promicanju jednakosti.

Ukupno trajanje edukacije je 120 minuta, unutar kojih će sudionici/e moći pregledati izlaganja u trajanju od 60 minuta te potom sudjelovati u 60-minutnoj raspravi.

Prijavnica