Međimurska županija pomaže u kreditiranju poduzetnika

Na internetskim stranicama Međimurske županije objavljen je Javni poziv za dodjelu poduzetničkih kredita iz projekata Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva i Lokalni projekti razvoja - Mikrokreditiranje za 2009. godinu s popratnom dokumentacijom. Korisnici kredita mogu biti obrti, mala i srednja trgovačka društva i zadruge u 100 % vlasništvu državljana Republike Hrvatske koji ulažu na području Međimurske županije, bez obzira na sjedište, odnosno prebivalište. Prednost će imati poduzetnici koji ulažu u proizvodne djelatnosti i u nova zapošljavanja.

Namjena kredita je kupnja, izgradnja, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata, nabava opreme ili dijelova opreme, trajna obrtna sredstva i obrtna sredstva do 100.000,00 kuna.

Svi zainteresirani kompletan tekst Javnog poziva, Obrazac zahtjeva za poduzetnički kredit te popis osnovne dokumentacije za obrte i trgovačka društva mogu preuzeti na slijedećim linkovima:

LOKALNI PROJEKTI RAZVOJA MALOG GOSPODARSTVA

LOKALNI PROJEKTI RAZVOJA - MIKROKREDITIRANJE